title
Triloogid Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis eesistuja perspektiivist vaadatuna: Eesti kogemus
Trilogues in the European Union legislative process from the presidency point of view: the Estonian experience
author
Sahk-Labi, Jaana
keywords
ordinary legislative procedure
Estonian Presidency
trilogues
supervisor
Keel, Kati
defence date
language