title
Eluasemelaenu käivet mõjutavad tegurid Eestis
The determinants of housing loan turnover in Estonia
keywords
reaalne netosissetulek
likviidsuspiirangud
reaalne intressimäär
nominaalne intressimäär
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network