title
Kanuude transpordiks mooduli projekteerimine multilift haagisele
Canoe transport module design for multilift trailer
author
Toome, Ronald
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information