title
Metsamaa, põllumaa ning raieõiguse andmeid hankiv automatiseeritud veebirakendus
Forest land, farmland and harvesting rights data fetching automated web application
author
Popman, Joonas
supervisor
defence date
language