title
Kohalikele teedele eraldatava riigipoolse rahastuse piisavus arvestades riigi kehtestatud teede seisundinõudeid: Saku valla näitel
Governmental funding of local roads considering the requirements placed on the conditions of roads in Saku Municipality
author
Jõeleht, Triin
keywords
seisundinõuded
teehoiukulud
riigi toetus
Saku vald
road conditions
road maintenance costs
government funding
Saku Parish
supervisor
defence date
language