title
TREsPASS rakendustööriistade integreerimine
Integration of the TREsPASS Toolset and the ISKE Tool
keywords
ISKE (infosüsteemide kolmeastmeline etalonturve)
TREsPASS projekt
ISKE
three-level IT baseline security system
TREsPASS project
defence date
language