title
Ehitusseadmete rendiettevõtte Ramirent Baltic AS arengusuunad Eestis
The trends for development in the building equipment rental company Ramirent Baltic AS in Estonia
keywords
klientide juhendamine
informeerimine
seadmepargi uuendamine
instruction of clients
informing clients
renewal of fleet
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 01.01.2023. Available at academic unit, please contact staff for more information