title
Töörahulolu seosed juhtimisstiili ja juhi-alluva suhtega
Relationships between job satisfaction and leadreship style andleader-member exchange quality
author
Reinson, Imre
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal