title
Таллинский Политехник № 24 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.09.1986
language