title
Võimestav juhtimine kui vahend liikmete kaasamiseks Vabaühenduses: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti näide
Empowering Management Practics as ameans for Member Engagement in Voluntray Organisations: the Example of Transparency International Estonia
author
Kuusik, Epp
keywords
osalemine
võimestamine
võimestavad juhtimispraktikad
empowering management
practices participation
supervisor
defence date
language