pealkiri
Võimestav juhtimine kui vahend liikmete kaasamiseks Vabaühenduses: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti näide
Empowering Management Practics as ameans for Member Engagement in Voluntray Organisations: the Example of Transparency International Estonia
autor
Kuusik, Epp
märksõnad
osalemine
võimestavad juhtimispraktikad
empowering management
practices participation
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel