title
Klienditeenindajate organisatsioonilise pühendumuse seosed töömotivatsiooni ja ümberkujundava juhtimisega Tallinna kesklinna restoranide näitel
The relationship between organizational commitment, work motivation and transformational leadership among customer service employees on the example of central Tallinn restaurants
author
Millerman, Marlen
supervisor
defence date
language