title
Väljakutsed seoses Euroopa Liidu pädevusega keskkonnaalaste kriminaalõiguslike karistuste ühtlustamisel
Challenges regarding European Union's competence in harmonizing environmental criminal sanctioning
author
Laumola, Emma Inkeri
defence date
language