title
Lapse, vanema ja riigi huvid ning nende tagamine lapsega suhtlemise võimaldamisel
The Interests of the Child, the Parent and the State in Enabling Access to the Child
author
Tammetalu, Madli
keywords
suhtluskorra sundtäitmine
parent and the state in enabling access to the child
establishing a procedure of communication
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network