title
Uurimus ühenduse registreeritud disainilahenduse õigusliku rakenduse, probleemide, kattumise ja tarvilikkuse kohta
Research on Legal Practice, Issues, Overlap, Reliability and necessity of the registered Community Design
author
Lindström, Jiri
defence date
language