title
Vabakutseliste töötajate lojaalsust mõjutavad tegurid rühma- ja personaaltreenerite näitel
The influencing factors of loyalty of self-employed eployees in the example of group and personal trainers
author
Rahuorg, Kertu
defence date
language