title
Rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamise probleemid kohalikul tasandil
Problems with Implementing International Humanitarian Law at Local Level
author
Järvinen, Helena
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network