title
Arktika regioonis asuvate gaasi- ja naftavarude kasutamise õigusliku regulatsiooni analüüs
Legal Restraints on Offshore Hydrocarbon Exploitation at the Arctic: Assessment of Marine Conservation and the Climate Regime
author
Toivanen, Meeri Aurora
keywords
rannikuriigi suveräänsus
nafta- ja gaasitootmine
Arktika nõukogu
riigi kohustused
rahvusvaheline tavaõigus
kliimamuutuse leevendamine
merekeskkonna kaitse
ettevaatus
permanent state sovereignty
offshore oil and gas reserves
Arctic Ocean
state obligations
customary international law
climate change mitigation
marine conservation
precaution
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network