title
Veetaseme võrdlemine altimeetri ja prognoosimudeli andmete vahel Läänemere näitel
Sea level comparision between altimeter data and forecast model data in Baltic Sea
author
Miller, Kati
supervisor
defence date
language