title
Välisskeleti ülajäseme tööstuses kasutamiseks ristlõike vailmise meetodika
Methodology of cross-section selection of upper limb exoskeleton for industry applications
author
Abdelmomen, Mohamed Abdelmomen Roshdy
keywords
tahkete kehade staatika
ülajäse
static solid mechanics
upper-limb
defence date
language