title
Logistika eriala üliõpilaste tööootused ja -väärtused
Work Expectations and Values Among Students of Logistics
author
Rohtla, Getlin
keywords
tööootus
tööväärtus
work expectation
work value
defence date
language