title
Hooldusõiguse problemaatika ülepiiriliste perekonnasuhete puhul Eesti ja USA näitel
Problems of the Right of Custody in Case of Cross-Border Family Relationships based on the Examples of Estonia and the USA
author
Antsmäe, Janet
defence date
language