title
T2S platvormile üleminek rahvusvahelises finantsettevõttes
T2S Platform Integration in an International Financial Company
keywords
Target2-Securities platvorm
rahvusvaheline finantsettevõte
väärtpaberite haldamine
Target2-Securities platform
international financial company
securities management
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit