title
Andmeaida laadimiste planeerimise tööriista valik finantsettevõttes
Data Warehouse Loading Planning Tool Selection in a Financial Services Company
author
Pihlak, Rauno
keywords
laadimiste planeerimine
sõltuvuste haldus
loading planning
dependencies management
defence date
language