title
Glutatiooni üleakumuleerivate pärmitüvede selektsioon juhuslikul mutageneesil saadud populatsioonist, kasutades Cd2+ selektsiooni
Selection of glutathione over-accumulating yeast strains from random mutagenized population using Cd2+ selective pressure
author
Tammik, Kadi
keywords
Cd2+ selektsioon,
Cd2+ selective pressure
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language