title
Vaalapüügi vastase tegevuse ja selle seaduslikkuse analüüs: jurisdiktsiooni ja täitemenetluse küsimus
Analysis of Anti-whaling Activities and Their Legality: Jurisdiction and Enforcement Issues
author
Heino, Reija Elisa
defence date
language