title
Kommunikatsiooni muutmise mõju meeskonna tulemuslikkusele hajutatud agiilse meeskonna X näitel
Communication change impact on team performance by example of agile distributed team X
author
Krämann,Kirke
keywords
changes in communication
quality of communication
team performance metrics
agile distributed team
supervisor
defence date
language