title
Kohtuvõimu sõltumatus 2005. aasta Iraagi Põhiseaduse valguses
The Concept of Judicial Independence in The Light of Iraqi Constitution Act, 2005
author
Ahmad, Dzhwar Anwar
keywords
kohtuvõim
Iraak
judicial independence
Iraqi Constitution Act
supervisor
defence date
language