title
Kiraalsete faasiülekande-katalüsaatorite süntees ja kasutamine Michaeli reaktsioonis
Synthesis of chiral phase-transfer catalysts and use in the Michael reaction
keywords
Kinkona alkaloidid
faasiülekanne-katalüüs
Michael’i liitumisreaktsioon
Cinchona alkaloids
phase-transfer catalyst
Michael addition reaction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information