title
Halduse efektiivsuse suurendamine avaliku teenus hinna muutmisega - kohtusse pöördumisel nõutavate riigilõivude näide
Increasing the efficiency of administration due to public service price amendment - the court fees example
author
Kranich, Helen
keywords
riigilõivud
essence and goals of state/ court fee
courtsimpact to the economy
supervisor
defence date
language