title
Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiad veemajanduse juhtimises ning veemajanduse osanike vahelise koostöö parendamine Palestiinas
ICT in water governance and stakeholders enhancement in Palestine
author
Kullab, Wasim A.
keywords
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
veesektor
water governance
water sections
supervisor
defence date
language