title
Fintech teenusteturunduse mõju panganduse teenusele Nigeeria näitel
Effect of Fintech Services on Marketing and Banking Services in Nigeria
author
Ayodele, Olaide Tinuola
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network