title
Töövõimereformiga kaasnevad vajalikud muudatused tööjõuturul ning tööandjate valmisolek vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks
The required changes in the labor market that appear with the work ability reform and employers readiness to recruit people with decreased working ability
author
Ressar, Triin
supervisor
defence date
language