title
Ne bis in idem põhimõte ja karistusõiguslikud sanktsioonid väärteo eest arvestades Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohti
The principle of ne bis in idem and the punitive administrative sanctions in the light of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights
author
Ojanperä, Hanne Krista Kaarina
keywords
CJEU
administrative sanction
criminal punishment
proceedings
defence date
language