pealkiri
Ne bis in idem põhimõte ja karistusõiguslikud sanktsioonid väärteo eest arvestades Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohti
The principle of ne bis in idem and the punitive administrative sanctions in the light of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights
autor
Ojanperä, Hanne Krista Kaarina
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel