title
Maakondliku lõppkliendi tarnete teenusekvaliteedi monitooring ja arendusvõimalused Telia Eesti AS jaotuslogistika näitel
The Analysis of delivery service quality to regional endcustomers and development opportunities in Telia Eesti AS
author
Parve, Kristin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Pahapill, Kairi
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal