title
Kasekoorest tökati ajamine ja selle võimalikud kasutusalad
Making birch bark tar and its possible uses
author
Salum, Jaana
keywords
kasekoor
birch bark
tar
glue
wood preservative
phenol
dry distillation
supervisor
defence date
language