title
Alternatiivsest metallorgaanilisest lähteainest ultraheli pipihustussadestuse meetodil sadestatud Sb2S3 õhukesed kiled.
Sb2S3 Thin Films from an Alternative Metal Organic Precursor by Ultraconic Spray Pyrolysis
author
Ashok Kumar, Siddharth
supervisor
Eensalu, Jako Siim
defence date
language