pealkiri
Alternatiivsest metallorgaanilisest lähteainest ultraheli pipihustussadestuse meetodil sadestatud Sb2S3 õhukesed kiled.
Sb2S3 Thin Films from an Alternative Metal Organic Precursor by Ultraconic Spray Pyrolysis
autor
Ashok Kumar, Siddharth
juhendaja
Eensalu, Jako Siim
kaitsmiskuupäev
keel