title
Korruptsioon kui turunduse keskkonna element: Bangladeshi näitel
Corruption as Element of Marketing Environment: the Case of Bangladesh
author
Rahaman, Md. Mahfuzur
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network