title
Riigimetsa Majandamise Keskuse operatsiooniriskide hindamine
Operational Risk Modelling for The State Forest Management Centre
author
Emberg, Anett
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.