title
OÜ Onewood sisenemine Norra turule
OÜ Onewood entering the Norwegian market
author
Kontram, Oliver
keywords
rahvusvahelistumise motiivid ja eesmärgid
välisturule sisenemise teoreetilised alused ja sisenemise viisid ning barjäärid ja takistused
Norra turg
motives and goals of internationalization
theoretical bases of entering foreign markets
ways of entering to the foreign markets as well as barriers and obstacles
Norwegian market
supervisor
defence date
language