title
Pärnu tagamaa kohaliku omavalitsuse üksuste ruumilise planeerimise lahendused valglinnastamise tingimustes
Backround of spatial planning solutions of Pärnu local governments in sprawl conditions
author
Vaino, Silja
supervisor
Tillemann, Kadri
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network