title
Таллинский Политехник № 28 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
02.11.1984
language