title
Edueesmärkide saavutamine Coca-Cola HBC klientide teenindamisel Saaremaa ja Pärnumaa näitel
Implementing picture of success in Coca-Cola HBC customers outlets in Saaremaa and Pärnumaa
author
Karjus, Priit
keywords
distribuutor
edupilt
väikekauplus
müügiteenus
distributor
picture of success
local traditional store
sales service
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal