title
Veebipõhise tagarakendi arendus pääsla läbipääsu infosüsteemi näitel
Development of the Web-based Backend Application for Entrance Information System
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
department / college