title
Töötajate töörahulolu ja kliendirahulolu vahelise seose määratlemine AS Sokoteli näitel
Defining the relationship between employee job satisfaction and customer satisfaction on the example of AS Sokotel
author
Mänd, Karmel
supervisor
defence date
language