title
Arvetele esitatavatest nõuetest ning e-arvetele üleminekust Eesti ja Soome näitel
The Requirements of Invoices and Transition to E-invoicing on the Example of Estonia and Finland
keywords
nõuded arvetele
operaatoorteenuste hinnad
requirements for invoices
operator services prices
defence date
language