title
Enesekontrollisüsteemi dokumentatsiooni koostamine restoranile Pai
Elaboration of documentation of self-control system for restaurant Pai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit