title
IT teenuste finantshalduse põhimõtete rakendamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused avaliku sektori asutuse näitel
Implementing Financial Management for it Services in a Public Sector Institution: Problems and Solutions
author
Sülluste, Margus
keywords
teenustepõhine lähenemine
IT teenuste finantshaldus
tekkepõhine arvestus
teenuste korraldamine teabehalduse määrus
service-based approach
financial management for IT services
accrual accounting
Principles for Managing Services and Governing Information
teabehaldus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Veližanina, Svetlana
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.